श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे
small-lotus

गुरुतत्व

chaitanya-shakti
विश्वात्मक चैतन्य शक्ती
भगवान श्री ब्रह्मदेव
भगवान श्री विष्णू
shankar
भगवान श्री महादेव
dattatreya
भगवान श्री दत्तात्रेय

प.प. श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी
महाराज

nrusinh-saraswati-swami

प.प. श्रीनृसिंह सरस्वती स्वामी
महाराज

vasudevanand-saraswati-swami

प.प. वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी
महाराज 

प.प. श्री गंगाधरतीर्थ स्वामी
महाराज

narayan-dev-teerth-swami

प.प. श्रीनारायणदेव तीर्थ स्वामी
महाराज

shankar-purushottam-teerth-swami

प.प. श्रीशंकरपुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी
महाराज 

प.प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज

योगीराज श्रीगुळवणी महाराज 
संस्थापक श्री वासुदेव निवास

dattamaharaj-kavishwar

ब्रह्मश्री श्रीदत्तात्रय कवीश्वर महाराज,
प्रधान विश्वस्त श्रीवासुदेव निवास

narayankaka-dhekane-maharaj

योगतपस्वी श्रीनारायणकाका ढेकणे महाराज,
प्रधान विश्वस्त श्रीवासुदेव निवास

योगश्री श्रीशरदभाऊ जोशी महाराज,
विद्यमान प्रधान विश्वस्त श्रीवासुदेव निवास