श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

गॅॅलरी

प. पू. योगीराज वामनराव श्रीगुळवणी महाराज

प. पू. योगीराज वामनराव श्रीगुलवणी महाराज जी ने बनाई पेंटींग्ज

प. पू ब्रह्मश्री श्री दत्तमहाराज कवीश्वर

प. पू. श्रीनारायणकाका ढेकणे महाराज